Jord

Klantverhalen

Deze klanten
gingen je voor

De afgelopen tijd hebben we flink geïnvesteerd in optimale systemen voor warmte- en koude opwekking. Efficiënte, slimme techniek. En een zeer professioneel, landelijk serviceteam. Steeds meer gebouweigenaren, ontwikkelaars en corporaties weten ons te vinden. Samen met hen werken we aan slimmere, gezondere oplossingen die beter zijn voor iedereen én voor de toekomst van deze wereld. Lees hier over een aantal van onze recente projecten.

Luchtwarmtepompen en zonnepanelen
voor appartementen Silva in Haarlem

In juli 2023 realiseerde projectontwikkelaar Wonam appartementencomplex Silva in de Haarlemse wijk Schalkwijk-Midden. Naast 131 huurwoningen herbergt het gebouw 500 m2 commerciële ruimte, een fietsenstalling en een ondergrondse parkeergarage. Het complex is helemaal gasloos. Jord ontwierp en installeerde de luchtwarmtepompen en zonnepanelen, die zorgen voor verwarming, koeling en warm tapwater. Voor de huurders betekent dit dat hun woning minimaal energielabel A+ heeft.
Remco de Graaf, directeur Realisatie bij Wonam: ‘Wij waren al bezig met project Silva toen vanuit de overheid de eis kwam om gasloos te bouwen. Nu werken wij sowieso nooit met gas. Wonam ontwikkelt al twaalf jaar middenhuur-appartementen waarbij we gebruikmaken van stadsverwarming. Maar in Haarlem zou het nog een aantal jaren duren voordat dit mogelijk was. Dus we zochten een partij die ons kon helpen aan verwarming en warm tapwater zonder gasaansluiting. Hierbij kozen we voor Jord op grond van hun prijs-kwaliteitverhouding.’

Vooraf vastgestelde energiekosten
‘Jord stelde een combinatie van luchtwarmtepompen en zonnepanelen voor. Bijzonder aan de werkwijze van Jord is dat ze niet alleen zorgdragen voor het ontwerp en de bouw van de installatie, ze zijn ook de energieleverancier. Elke huurder heeft een energiecontract met Jord. Vooraf hebben wij afspraken met Jord gemaakt over hoeveel onze huurders maandelijks maximaal aan energiekosten kwijt mogen zijn. Want als verhuurder en beheerder blijven wij, net als Jord, na de ontwikkeling en bouw van Silva bij het gebouw betrokken.’

Verwarming met koelfunctie
‘Ik ben heel tevreden over de samenwerking. Jord schetste al mee bij het Definitief ontwerp. En voor het Uitvoeringsontwerp tekende Jord samen met de architect, de aannemer en alle onderaannemers mee in het BIM-model. Voor de installatie huurde Jord Croonwolter&dros in en dit verliep in goed overleg met de aannemer. Dat alles prima werkt, weet ik zeker omdat een oud-collega van me in Silva is gaan wonen. Wij spreken elkaar af en toe en alles gaat naar wens. Er is vloerverwarming, die als het erg warm is ook een verkoelende werking van een aantal graden biedt. Voor die koelfunctie betalen onze huurders 10 euro per maand. De zomers worden warmer, dus ik verwacht in de toekomst meer vraag naar deze, vrij eenvoudig te realiseren, koelfunctie.’

Silva Wonam

Volgende project weer met Jord
‘Voor Wonam was dit onze eerste ervaring met Jord. Normaal werken we met Vattenfall en Eneco, maar ook Jord bewees zich als een zeer stabiele partner. Voor een nieuw project hebben we Jord dan ook wederom benaderd. Hierbij gaat het om gebouw Luno in het centrum van Houten, met zo’n 109 huurappartementen. Bij Silva installeerde Jord de aansluitingen tot aan de meterkast van elke woning omdat de aannemer al een partij had voor de aanleg van de installatie in de woningen zelf. Bij Luno is Jord eerder aangehaakt.’

 

Duurzaam verwarmen
en koelen met collectief WKO-systeem van Jord

CO2-vrije energie, gewoon uit de bodem: het kan. Woningcorporatie Antares werkte nauw samen met Jord bij de implementatie van duurzame verwarming, koeling en warm water in het project De Nieuwe Munt in Tegelen. Met dit collectieve energiesysteem hebben de woningen geen aardgasaansluiting meer. Rob Vrinzen, senior projectmanager bij Antares, vertelt meer over dit duurzame energiesysteem dat samen met Jord is gerealiseerd.
Net als andere woningcorporaties heeft Antares duidelijke doelstellingen geformuleerd om zijn huurwoningen de komende jaren te verduurzamen. Volgens de duurzaamheidsvisie van Antares moet de woningvoorraad in 2030 op minimaal B-niveau geïsoleerd zijn. In 2050 is het doel het hele woningbestand gasloos te maken. Een flinke opgave, maar Antares heeft mede dankzij het duurzame energiesysteem van het project De Nieuwe Munt en de expertise van Jord al veel geleerd.

De Nieuwe Munt, dat bestaat uit 189 huurappartementen plus gebouwen van de Zorggroep Noord- en Midden Limburg, de Vijverhofschool en wooneenheden van stichting Dichterbij en deze zijn gelegen aan twee straatjes en een plein. In 2011 besloot Antares, samen met Jord, een warmte-koude-opslaginstallatie (WKO) te realiseren. “Deze WKO verzorgt de verwarming en verkoeling van de 189 appartementen en 6000 vierkante meter aan vloeroppervlak van de andere gebouwen”, zegt Vrinzen.

Voor alle seizoenen
Tijdens de winter zorgt de WKO er voor dat alle woningen op een aangename temperatuur worden gehouden. Op warme zomerdagen voorziet het systeem in koeling met behulp van het in de winter gekoelde grondwater. Jord onderhoudt de installatie en zorgt er samen met Antares voor dat eventuele storingen snel worden verholpen. Ook verzorgt Jord de bemetering.”Zo’n 90 procent van alle benodigde energie voor De Nieuwe Munt wordt opgewekt met deze WKO, de overige 10 procent met zonnepanelen. Wel moet de WKO soms worden bijgestookt met CV-ketels. Daar willen we nog een duurzaamheidsslag maken.”

Duurzame keuzes
De keuze voor de duurzame WKO-installatie bij De Nieuwe Munt was geen eenvoudige voor Antares, meent Vrinzen. Mede met adviezen vanuit Jord werd de keuze voor een WKO gemaakt. “Jord heeft de kennis en ervaring in huis om dit uit te voeren”, zegt hij. “Alles is goed uit-geëngineerd door Jord. Zij beheren de WKO-installatie keurig conform de vergunning van de provincie Limburg.”Ook de service en informatievoorziening over de warmte en koude levering vanuit Jord naar de bewoners en gebruikers van de woningen is goed, meent Vrinzen. “Richting de toekomst wil Antares dan ook de installatie nog verder verduurzamen. “Jord gaat met ons meedenken op het gebied van de constructie. We gaan met Jord onderzoeken hoe we de installatie nog duurzamer kunnen maken. Ons doel daarbij is om de energiekosten nog verder te reduceren voor onze huurders. Heel belangrijk verder is dat we de installatie kunnen gaan optimaliseren richting 2050 naar gasloos. De koude en de warmtebron in de bodem zijn in balans waardoor deze een oneindige bron kunnen zijn voor de toekomst.”

Samenwerkende
ontwikkelaars maken van Amstel III-project duurzame woonoase

De woningnood is torenhoog. Vooral in de grote steden staat men te springen om nieuwe woonruimte. Amsterdam bouwt daarom volop in Zuid-Oost, maar let bij elk project sterk op de duurzame aspecten. In het Amstel III-project kozen drie ontwikkelaars voor een intensieve samenwerking om een omgeving met oude kantoorpanden te transformeren naar een groene stadswijk. Jord dacht mee bij de realisatie van een centrale WKO-installatie, die niet alleen duurzaam is, maar ook kostenbesparend werkt.
Onderdeel van Amstel III zijn de projecten AmstelNext, Hessenbergweg 109 en BRISK, vallend binnen de nieuwe wijk Hondsrugpark. Laatstgenoemd nieuwbouwproject wordt gerealiseerd door projectontwikkelaar Synchroon. Coen van Oudheusden is nauw betrokken bij het BRISK-project en neemt ons mee in hoe de partijen hun krachten bundelden. Zo kwam de keuze uit op één WKO-installatie, met duurzame energie voor meerdere panden, opgewekt en geleverd door Jord.
Het betreffende gebied maakt een gedeeld systeem bijna vanzelfsprekend, zegt Van Oudheusden: “Wij als Synchroon bouwen een groot aantal woningen in dit project, zo’n 270 appartementen. De buren bouwen een kantoor van 20.000 vierkante meter en de overburen gaan naast woningen een supermarkt realiseren. Net als Synchroon streven mijn concullega’s er naar om deze projecten CO2-neutraal op te leveren.””Bovendien moet je voldoen aan strenge eisen, zoals de bijna-energieneutraal (BENG) normen. Zo kom je vrijwel automatisch uit op een WKO-installatie, zeker bij grotere gebouwen. Zonnepanelen zijn een relatief goedkope en goede manier om aan een hogere BENG-score te komen. Maar bij een hoge woontoren heb je weinig dakoppervlak. Opnieuw een reden om te kiezen voor een WKO-installatie.”

placeholder-1920x1080-jord

Intensieve samenwerking
Maar een WKO realiseer je niet zomaar. Daarbij komen technische en juridische aspecten om de hoek kijken, zegt Van Oudheusden: “De bronnen van een WKO kun je niet zomaar overal lukraak slaan. En als je op een bepaalde plek uiteindelijk een bron slaat, kan er niet vlakbij nog een andere bron worden geslagen. Dus dan moet je met je buren in overleg. “Synchroon had al een goede verstandhouding met de mede-ontwikkelaars Certitudo en GreenTree Properties: “We waren verenigd in de stichting Hondsrugpark, waardoor we makkelijk met hen in contact kwamen. Bovendien gingen alle drie de panden nagenoeg gelijk in aanbouw. Ook de oplevering is vrijwel gelijktijdig.””Met z’n drieën gingen we op zoek naar een energieservicebedrijf die de door ons gewenste WKO-installatie kon realiseren en exploiteren. Toch zijn er ook wat nadelen bij een gecombineerd project. Het valt niet altijd mee om op een lijn te komen. Als alle projecten niet exact gelijk starten krijg je gelijk de risico-discussie. Bovendien bouw je een kantoorgebouw veel sneller dan woningen. We hebben wel even gepuzzeld samen, maar we zijn er uitgekomen.”

Klantverhalen - Samenwerkende ontwikkelaars maken van Amstel III project duurzame woonoase - totaalplaat - JORD

De keuze viel op Jord
En dat werd, na een tender, Jord. “Jord gaat de installatie dertig jaar lang beheren en onderhouden. Want een combinatie van een kantoor, honderden woningen en een supermarkt vormt een ideaal samenspel voor het uitwisselen van warmte en koude. Zo ontstaat straks een heel mooi duurzaam systeem,” zegt Van Oudheusden met enige trots. BRISK is inmiddels in aanbouw en moet halverwege 2025 klaar zijn. Jord levert dan duurzame warmte en koude aan meer dan vijfhonderd appartementen en tienduizenden vierkante meters aan kantoorruimte. Het project voldoet aan de strengste eisen, zoals BENG en BREEAM Excellent, en levert daarmee Amsterdam Zuid-Oost een toekomstbestendige, groene en CO2-vrije woon- en werkplek.
Jord