Jord

MijnJord

Jord betekent aarde.

Dat is niet voor niets. Want daar doen we het voor. Een schonere planeet voor onze kinderen. Dat is de missie.
Welkom bij Jord. Bij Jord leveren we schone, fossielvrije warmte en koeling. Dat doen we met warmte uit de bodem of uit de buitenlucht. En een zeer professioneel, landelijk serviceteam.

MijnJord

Klik op deze link MijnJord en regel uw energiezaken online.
-24/7 toegang tot: tarieven, meterstanden, energieverbruik, facturen en betalingen.

-U kunt zelf: uw voorschot aanpassen, vragen stellen en een verhuizing doorgeven.

(De portal MijnJord werkt het best met de internetbrowser Google Chrome).

Over Jord en klant worden bij Jord

01

Wie is Jord?

Jord is een warmteleverancier en als dochteronderneming van Croonwolter&dros B.V. onderdeel van TBI. Jord voldoet aan de eisen van de Warmtewet en staat onder toezicht van de Autoriteit Consument en Markt (ACM). Jord beschikt over een leveringsvergunning voor warmte van de ACM.

02

Hoe kan ik mij aanmelden als klant bij Jord?

03

Ik kan mij niet via internet als klant bij Jord aanmelden. Hoe kan ik mij dan toch aanmelden?

Neem telefonisch contact op met onze medewerker van de Jord-klantenservice via: 088-923 6987. Onze servicemedewerker vult samen met u de aanmelding in en stuurt u daarna de leveringsovereenkomst toe zodat u deze kunt ondertekenen. Wij ontvangen graag snel de ondertekende leveringsovereenkomst van u terug.

04

Wat is een leveringsovereenkomst?

Dat is het contract dat u met Jord sluit voor de levering van warmte in uw woning.

05

Wat is een persoonlijk account?

Uw persoonlijk account genaamd MyJord is een digitaal overzicht met uw persoonlijke aansluitingsgegevens zoals uw naam, adres, uw verbruik, uw voorschotten en facturen. U komt bij uw persoonlijk account via uw eigen inlog gegevens.

06

Wanneer moet ik de meterstanden doorgeven?

Jord werkt met “slimme” meters, die zelf de stand aan ons doorgeven. U hoeft daarom alleen de standen door te geven op de eerste en op de laatste dag dat u de woning huurt. Dit kan via uw persoonlijk account MijnJord of via het contactformulier.

07

Levert Jord ook elektriciteit en water?

Jord levert geen elektriciteit. Koud drinkwater wordt geleverd door het waterbedrijf in uw regio. (alleen voor woningen van Walraven in Bennekom en Poort van Noord in Haarlem leveren wij koud water).

08

Kan ik een andere warmteleverancier kiezen?

Nee, dit is niet mogelijk voor de levering van warmte, warm water en koeling. Uw woning is namelijk aangesloten op een collectieve verwarmingsinstallatie. De verhuurder van uw woning./ de VVE kiest de warmteleverancier voor het gehele wooncomplex.

Kan ik ergens informatie over de levering of apparatuur in mijn woning terugvinden?

01

Informatie over wat Jord u levert

Via uw eigen persoonlijke account op MijnJord kunt u meer informatie vinden over wat Jord aan uw levert.

02

Informatie over uw apparatuur

U kunt u ook op de homepage onder …. uw postcode invullen, waarna u terecht op een pagina met informatie over de apparatuur in uw woning.

Tarieven, facturen en jaarafrekening

01

Wat zijn de tarieven?

Uw product- en tarievenblad vindt u op MijnJord. Onze tarieven liggen op of onder het maximum tarief, dat jaarlijks door de ACM wordt vastgesteld. Zie ook de website van de ACM.

02

Hoe wordt het voorschot vastgesteld?

Het eerste voorschotbedrag wordt bepaald op basis van de actuele energie- en watertarieven én op het gemiddelde verbruik in uw wooncomplex. Is uw woning net nieuw gebouwd dan maken wij een schatting hiervan.

Uw werkelijke verbruik kan echter hoger liggen. Het is dus verstandig om uw verbruik zelf in de gaten te houden en zo nodig het voorschot tijdig te verhogen.
Let op! In een pas nieuw gebouwde woning, moet u er rekening mee houden dat het verbruik van warmte in het eerste en tweede jaar van bewoning, vaak hoger ligt dan in de jaren daarna. Dit komt door het vele vocht dat tijdens de bouw is opgenomen in de woning.

03

Wanneer moet ik betalen?

De facturatie verloopt op dezelfde wijze als u gewend bent bij energie. Maandelijks betaalt u een voorschot en jaarlijks ontvangt u een jaarafrekening op basis van uw werkelijke verbruik. U betaalt het voorschot rond de 28e van elke maand. Met dit bedrag betaal u voor de daaropvolgende maand. Zo betaalt u rond 28 januari, het voorschot voor de maand februari.

04

Hoe kan ik betalen?

Alle betalingen gaan per automatische incasso. Naast de ondertekening van de leveringsovereenkomst geeft u ook een machtiging af voor automatische incasso.
Indien automatische incasso niet mogelijk is, neem dan contact met ons op. U ontvangt dan een factuur en u kunt dan het bedrag zelf aan ons overmaken.

05

Wanneer krijg ik de jaarafrekening?

De rekening komt u niet uit of is onverwacht hoog en u kunt een keer niet betalen. Dat kan iedereen overkomen. Het is dan belangrijk dat u snel contact met ons opneemt. We luisteren naar u en zoeken samen een oplossing. Wachten maakt het alleen maar duurder. In veel gevallen is een betalingsregeling mogelijk zodat u de rekening gespreid kunt betalen. Heeft u een aanmaning van ons ontvangen, dan heeft u nog 7 dagen de tijd om te betalen. Betaalt u niet binnen 7 dagen na de aanmaning, dan krijgt u een ingebrekestelling. Daarin staat welke openstaande bedragen u nog moet betalen, en er staan nu ook incassokosten vermeld. De incassokosten zijn minimaal € 40,-. Dit is écht de laatste mogelijkheid om te betalen zonder extra kosten. Zorgt u ervoor dat het bedrag binnen 15 dagen op onze rekening staat. Na deze termijn dragen wij de rekening over aan de deurwaarder en bent u de buitengerechtelijke incassokosten verschuldigd.

Storing en onderhoud

01

Waar kan ik storingen melden?

XX

Gegevens wijzigen

01

Kan ik mijn voorschot zelf aanpassen?

Ja, u kunt uw voorschot zelf aanpassen via MijnJord. Ook kunt u dit aanvragen via het bel me terug formulier op de website of via onze Klantenservice: 088-923 6987

02

Ik ga verhuizen en wil mijn contract opzeggen, wat moet ik doen?

U kunt uw verhuizing doorgeven via MijnJord. Daarbij kunt u ook de eindstanden van de meters aan ons doorgeven. Mocht opzeggen via MijnJord voor u niet mogelijk zijn, dan kunt u uw verhuizing ook aan ons doorgeven via ons.

Recente overheidsmaatregelen

01

Krijg ik een korting voor energie in november en december 2022

De overheid heeft besloten om de consument te beschermen door een verbruiks- en prijsplafond voor energie vanaf 2023 te ontwikkelen. Daarom ontvangen alle huishoudens in de maand november 2022 en in de maand december 2022 een vaste korting van 190 euro van de overheid. Hoe u deze tegemoetkoming gaat ontvangen is nog niet duidelijk. Deze krijgt u deze via de energierekening van uw leverancier voor elektriciteit en dus niet van Jord.

Houd de website van uw elektriciteitsleverancier in de gaten voor de actuele ontwikkelingen.

02

Heeft de huidige prijsstijging gevolgen voor mijn warmtekosten?

Tot aan 1 januari 2023 verandert er niets voor u. De hoogte van het voorschotbedrag dat u maandelijks aan ons betaalt verandert niet. De huidige stijging van de energieprijs wordt ook niet doorberekend in de jaarafrekening over het jaar 2022. Immers, uw tarief wijzigt pas per 1 januari 2023.

03

Wijzigt mijn warmtetarief?

Uw warmtetarief wijzigt per 1 januari 2023. Het nieuwe tarief geldt voor het gehele jaar 2023. Hoe hoog het warmtetarief voor 2023 wordt weten we in december 2022 als de Autoriteit Consumenten Markt (ACM), de wettelijke maximumtarieven heeft bepaald. Aan de hand van deze maximumtarieven stelt Jord uw warmtetarief vast dat per 1 januari 2023 gaat gelden. Zodra meer bekend is over de warmtetarieven voor 2023, plaatsen wij informatie hierover op onze website.

04

Wijzigt mijn vastrechttarief?

Uw vastrechttarief zal ook wijzigen per 1 januari 2023. Het vastrecht bestaat uit de vaste aansluitingskosten voor de warmtelevering. Het vastrecht staat los van de hoeveelheid warmte dat u verbruikt. Wij zullen u hierover informeren zodra wij nieuwe en/of aanvullende informatie hebben.

05

Krijg ik een energietoeslag?

Ook in 2023 keert de overheid een eenmalige energietoeslag uit van 1.300 euro aan huishoudens met een inkomen rond het sociaal minimum. Met deze toeslag kunnen deze huishoudens de hoge energieprijzen compenseren. Informeer bij uw gemeente of u hiervoor in aanmerking komt.

Tips
voor energiebesparing

Woonkamer

  • Zet de thermostaat twee graden lager gedurende de nacht. Uw duurzame energiesysteem werkt het best en zuinigst bij een gelijkmatige temperatuur.
  • Ventileer de woonkamer goed. Dat wil zeggen ten minste één keer per dag. Niet langer dan 15 minuten. Als u te lang ventileert kan de lucht in de woning vochtig worden en opwarmen kost dan meer energie. Want het verwarmen van droge lucht vergt minder warmte dan het verwarmen van vochtige lucht.
  • Het leggen van een decoratief vloerkleed zorgt ervoor dat de vloerverwarming minder goed zijn werk kan doen en dat verlaagt uw comfort.
  • Laat u informeren bij aanschaf van vloerbedekking of deze geschikt is voor een vloerverwarmingssysteem.

Slaapkamer en badkamer

  • Bent u niet of weinig in de slaapkamer of badkamer, zet dan de vloerverwarming in die ruimten op een lagere stand en houd de deur zo veel mogelijk dicht.
  • Bij extreme koude kunt u de slaapkamer overdag blijven verwarmen. Dit bespaart geen energie maar zorgt wel voor meer comfort in het hele huis.
  • Ventileer de slaapkamer door de ramen een kwartier lang, flink open te zetten. Dit kost minder energie dan een lange tijd, de ramen op een kier laten staan.

Tocht in uw woning

  • Zorg ervoor dat uw ramen en kozijnen goed tochtdicht zijn. Bij tochtige kozijnen kunt u gebruik maken van tocht strips.
    Dat zorgt voor meer comfort en een lager energieverbruik.
Jord
Zoekvenster sluiten